Descriere

Despre Buchin se pomeneşte pentru prima dată într-un document ce datează din anul 1402 şi face referire la Minai de Buchin, unul dintre Castelanii Sebeşului.  După Constantin Daicoviciu, numele de „Buchin” derivă de la cuvântul slav „buku” şi cuvântul maghiar „bukos”, care se traduce: satul din făget, satul dintre fagi sau satul din pădurea cu fagi;

        După alţii, derivă din cuvântul „buchie” – carte –, oameni ştiutori de carte. Se vorbeşte de venirea oamenilor cu carte din Caransebeş, în timpul invaziilor din timpuri mai vechi, a acelora care au fugit din calea năvălitorilor şi s-au aşezat în apropierea şi pe malul stâng al râului Timiş şi malul drept al apei Buchinului, pârâu numit azi Valea Buchinului şi uneori Valea Poienii, deci pe prima vatră a satului Buchin, locuri împădurite, bune pentru adăpostire.

           Primul document scris în care se aminteşte de Buchin datează din anul 1411, când Regele Sigismund dă dispoziţie Capelanului din Arad să rectifice bugetul posesiunilor aparţinătoare Familiei Macskasi (Mâţu, în româneşte) numite Ruszinosz (Ruszinosz), Toplioza, Leurdiş şi Tincova, delegând în acest scop pe Petru Beken (Petru Buchinaru, sau Buchineanţu, fiul lui Boka de Beken).

Într-un alt document, din 1447, Capelanul din Arad dă lui Bizeria Nicolae posesiunile Prisian şi Beşna, situate în Districtul Caransebeş. La această danie participă ca martor şi Ladislau din Buchin (Pavel Buchinaru).

Satul Buchin figurează ca fiind posesiunea Familiei Fiat de la sfârşitul secolului XV, când, în anul 1489, Regele Matei dăruieşte cu titlul de „donaţiune nouă”, satele Bekeni, Poiana, Bolyvaşnikza, situate în Districtul Sebeş. Aceste donaţii sunt făcute în favoarea lui Fiat Ladislau şi Fiat Ludovic, pentru serviciul lor în favoarea regelui.

În anul 1504, are loc o tranzacţie între cei doi fraţi, care între timp şi-au luat numele de „armenişani”, după posesiunile pe care le aveau în Armeniş.

În anul 1525, Fiat Ioan dăruieşte jumătate din posesiunile sale din satele Bekeni, Prisian (Chyresnya), Golesz şi Bolyvaşnikza, fiicei sale Cătălina (Ecaterina), cu ocazia căsătoriei acesteia.

În anul 1576, Regele Ioan al II-lea emite un act de privilegiu, acrodând localitatea Bekeni (Buchin) lui Fiat Ioan şi Baltazar, precum şi lui Bacoczi (Bacoczy) Ladislau.

După acelaşi document, Buchinul ar fi avut hotar cu Caransebeşul, Poiana şi Tovis (Teiuş).

În anul 1579, la reşedinţa Banului de Caransebeş, numitul Fiat Ludovic reclamă dreptul de proprietate asupra Buchinului, contestând dreptul lui Simion Ioan şi Gârlişteanu Gheorghe privitor la posesiune, ca zestre a soţiilor lor Ana şi Cătălina (Ecaterina).

În anul 1588, Sigismund Bathory aminteşte de Bekeny (Buchin) ca sat în hotar cu Caransebeşul. Conform recensământului „portalis” (a părţilor – nr. de casă), sunt posesori în această comună Fiat Ludovic, fraţii săi, precum şi soţiile lor Bakoczy Ladislau Ana şi Ecaterina.

La 13 ianuarie 1613, Gabriel Bathory, prin o scrisoare a sa de la Vizakna, dă dispoziţie Capelanului din Oradea Mare să elibereze în copii pe seama lui Fiat Sigismund, Nicolae şi Ioan din Feneş, toate scriptele ce se găsesc acolo privitoare la posesiunile acestora din localităţile Buchin, Poiana, Vălişoara, Goleţ, Armeniş şi Feneş, din Comitatul Severinului, deoarece cei trei contestă dreptul de danie al lui Sigismund Bathory.

În anul 1627, Gabriel Bathory ordonă ca daniile (drepturile succesorale) primite de Fiat (Fiath) Ioan şi Sigismund, între care şi Buchinul, împreună cu iobagii aflători acolo, să fie protejate.

În anul 1653, în ce priveşte Buchinul, are loc un schimb între Fiat Iacob şi Ştefan Mărgan, schimb ce nu este respectat de Mărgan şi care este apoi anulat.

Prima vatră a satului Buchin a fost situată pe malul stâng al râului Timiş, loc numit azi „Satul Bătrân”, care începe de la confluenţa Timişului cu apa Buchinului (Valea Poienii).

Casele au fost amplasate de o parte şi de alta a drumului ce merge spre Sud, începând de la podul peste Timiş, drum ce trece prin localitatea Prisian şi ajunge în Petroşniţa. De asemenea, au fost amplasate case şi pe drumul ce merge la Poiana şi Lindenfeld, pe o lungime de 200-300 m; cele mai multe case au fost consturite însă pe drumul spre Prisian, pe o lungime de circa 500-600 m.

Ca vatră a satului vechi este cunoscută porţiunea cuprinsă între podul ce trece peste Timiş şi Ogaşul lui Dumitru, o lungime de circa 400 m. În realitate, vechea vatră a satului s-a întins înspre Sud cu încă 200 m.

Cu ocazia săpăturilor făcute de subsemnatul, pe partea dreaptă a drumului, în grădina lui Chenta (Vichente) Gaşpar şi pe partea stângă a drumului, în grădina lui Todor Simion (Son), s-au găsit urme de aşezări ale vechilor locuitori, constând din resturi de cărămizi, ţigle, zidărie din piatră şi resturi de ceramică şi obiecte folosite de locuitori (multă ceramică).

În concluzie, puteam afirma că satul este mult mai vechi de anul 1400, însă nu dispunem de date scrise, iar cele existente sunt numai din perioada Ocupaţiei austro-ungare.

Nu ungurii au dat denumirea satului „Buchin”, ci aceştia au maghiarizat doar numele din „Buchin” în „Bokeny”.

Mutarea satului de pe locul iniţial (Satul Bătrân) pe actuala vatră s-a făcut ca urmare a unei acţiuni de mare amploare, bine gândită, organizată şi condusă de către autorităţile austriece, prin structurile militare ale teritoriului, respectiv prin Regimentul Grăniceresc.

Scoaterea la drum a satelor avea ca scop o mai bună organizare şi administrare.

Argumentul Regimentului Grăniceresc, de a obţine de la conducerea austriacă aprobarea de mutare a satelor, a constat în supravegherea mai eficientă şi mai temeinică a populaţiei.

În jurul anului 1840, începe mutarea locuitorilor pe actualul amplasament al vetrei de sat, adică pe partea dreaptă a râului Timiş, unde există şi în prezent.

În anul 1849, se construieşte din lemn noua biserică, în mijlocul satului, pe partea dreaptă a şoselei Orşova – Caransebeş, cu 10 m mai spre Sud şi cu 3 m mai spre Est de actuala biserică.

În timpul invaziei turceşti, biserica este arsă de turci, iar în 1854-1855 se construieşte o nouă biserică (actuala), din materiale tari – piatră, cărămidă, var.

Prin hotarul acestei comune s-au găsit mai multe obiecte din bronz, care fac dovada că localitatea a fost locuită din timpuri străvechi 

 

Actualizat la data de: 07/01/2017

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.