An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
130.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ ȘI INSTITUIREA UNUI PLAFON MAXIMAL ÎN PRIVINȚA SALARIILOR LUNARE PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN,PPENTRU ANUL 2020.
230.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ ȘI INSTITUIREA UNUI PLAFON MAXIMAL ÎN PRIVINȚA SALARIILOR LUNARE PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN,PPENTRU ANUL 2020.
330.01.2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI CARAS –SEVERIN,PPENTRU ANUL 2020.
430.01.2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE DRUMURI JUDEȚENE CARAȘ-SEVERIN,PPENTRU ANUL 2020.
530.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.126/30.08.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,ANCŢIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ŞI A STATELOR DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN,PPRECUM ȘI STATUL DE FUNCȚII CONTRACTUALE DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN.
630.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN NR.52 /25.02.2016 PRIVIND APROBAREA CAPACITĂŢII UNITĂŢILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL ȘI DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
730.01.2020 HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR. 127/2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATELOR DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN,PPRECUM ȘI ALE INSTITUȚIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ULTERIOARE
830.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN,AA REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE SERVICIILOR SOCIALE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI,PPRECUM ȘI A REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE SERVICIILOR SOCIALE CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI.
930.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.47/28.03.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATELOR DE FUNCŢII ALE DIRECȚIEI DE DRUMURI JUDEȚENE CARAȘ-SEVERIN,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.
1030.01.2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA.
1130.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDETEAN CARAȘ-SEVERIN NR.148/27.07.2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCŢII ALE CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE CARAŞ- SEVERIN,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
1130.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDETEAN CARAȘ-SEVERIN NR.148/27.07.2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCŢII ALE CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE CARAŞ- SEVERIN,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
1230.01.2020 ,HTA
1330.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REŢELEI DE ŞCOLARIZARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN,PPENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021.
1430.01.2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GRAFICULUI DE LUCRĂRI DE REABILITARE,MŢEAN CARAŞ-SEVERIN PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ,ÎÎN ANUL 2020 – LUCRĂRI ÎN CONTINUARE.
1530.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.42/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL " MODERNIZARE DJ 585,VVALEAPAI – DULEU – LIMITĂ JUDEŢ TIMIŞ,KKM 28+200 – 36+200,LL=8,000 KM",CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
1630.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.43 /2017 PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE INVESTIȚII PENTRU OBIECTIVUL:”REABILITARE DJ 608B,CCONSTANTIN DAICOVICIU-COPĂCELE,KKM 0+000-8+600,LL=8,660 KM” CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
1730.01.2020 HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.44/2017 PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE INVESTIȚII PENTRU OBIECTIVUL: ”MODERNIZARE DJ 608B,CCOPĂCELE-ZORLENCIOR,KKM 8+600-19+600,LL=11,000 KM”,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
1830.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.47/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL:"REABILITARE DJ 571G L=7,2249 KM GÎRBOVĂȚ-LĂPUȘNICU MARE 4 TRONSOANE” CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
1930.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA INVESTIŢIEI ŞI VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU OBIECTIVUL "RANFORSARE SISTEM RUTIER DJ 571 ȘTINĂPARI – SASCA MONTANĂ".
2030.01.2020 HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA INVESTIŢIEI ŞI VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU OBIECTIVUL "RANFORSARE SISTEM RUTIER DJ 680A TINCOVA - PEȘTERE".
2130.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA INVESTIŢIEI ŞI VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU OBIECTIVUL "RANFORSARE SISTEM RUTIER DJ 608 INTRAVILAN CUPTOARE ȘI CRUȘOVÂȚ.
2230.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA INVESTIŢIEI ŞI VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU OBIECTIVUL " RANFORSARE SISTEM RUTIER DJ 608 INTRAVILAN TEREGOVA
2330.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA INVESTIŢIEI ŞI VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU OBIECTIVUL " RANFORSARE SISTEM RUTIER DJ 608 INTRAVILAN LUNCAVIȚA
2430.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA INVESTIŢIEI ŞI VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU OBIECTIVUL " RANFORSARE SISTEM RUTIER DJ 571B INTRAVILAN STĂNCILOVA
2530.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA INVESTIŢIEI ŞI VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU OBIECTIVUL " RANFORSARE SISTEM RUTIER DJ 608 INTRAVILAN MEHADICA
2630.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN NR. 132/12.07.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI,AACTUALIZATI,ÎÎN CONFORMITATE CU ULTIMA FORMĂ A DEVIZULUI GENERAL,RREZULTAT ÎN URMA ETAPEI DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI „MODERNIZARE DJ 581,IINTERSECŢIA CU DJ 586 A (SECĂŞENI)- INTERSECŢIA CU DN 57 (GRĂDINARI)”,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
2730.01.2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN NR. 240/08.11.2017 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”MODERNIZARE DJ 581,IINTERSECŢIA CU DJ 586 A (SECĂŞENI)- INTERSECŢIA CU DN 57 (GRĂDINARI)”,AAXA PRIORITARĂ : 6- ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ,PPRIORITATEA DE INVESTITII: 6.1- STIMULAREA MOBILITĂȚII REGIONALE PRIN CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE ȘI TERȚIARE LA INFRASTRUCTURA TEN-T,IINCLUSIV A NODURILOR MULTIMODALE,AAPEL DE PROIECTE NR . POR/2016/6/6.1/2,AA CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
2830.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATESTAREA APARTENENŢEI LA DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN A BUNULUI IMOBIL (TEREN ȘI CLĂDIRI) DENUMIT GENERIC ATENEUL TINERETULUI,SSITUAT ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA,SSTR. ATENEULUI NR.2,JJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.
2930.01.2020HOTĂRÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DE CĂTRE JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN,PPRIN CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN,AORIC ”CONACUL IUHASZ” SITUAT ÎN COMUNA CONSTANTIN DAICOVICIU,SSAT ZĂGUJENI,NNR. 13,JJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.