An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
109.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN,PPE ANUL 2018.
209.01.2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR. 43/16.02.2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN ȘI A BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ALE INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR PUBLICE DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN SAU FINANŢATE DE CĂTRE ACESTA,PPE SURSA A,PPE ANUL 2018,MMODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ.
309.01.2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.45/16.02.2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ REŞIŢA,IINSTITUŢIE DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAȘ-SEVERIN SAU FINANŢATĂ DE CĂTRE ACESTA PE SURSA F,PPE ANUL 2018,MMODIFICATĂ.
409.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN A DEFICITULUI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE.
509.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN,FFINANȚATE DIN SURSA BUGETARĂ E,RREZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 2018,PPENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2019.
609.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA,ILUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN FINANȚATĂ INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII DIN SURSA BUGETARĂ F,RREZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 2018,PPENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2019.
709.01.2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.139/18.07.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN,AA REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE STRUCTURILOR REZIDENŢIALE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI,PPRECUM ȘI A REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE SERVICIILOR SOCIALE CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI.
809.01.2019 HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDETEAN CARAȘ-SEVERIN NR. 87/26.04.2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,AUNCŢIILOR DE DEMNITATE PUBLICĂ ŞI A STATELOR DE FUNCȚII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.
909.01.2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.88/26.04.2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATELOR DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN,PPRECUM ȘI ALE INSTITUȚIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ,CCU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.
1009.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN.
1109.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN.
1209.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI CARAS –SEVERIN.
1309.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECȚIEI DE DRUMURI JUDEȚENE CARAȘ-SEVERIN.
1431.01.2019 HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR 2018,PPENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,PPE ANUL 2019.
1531.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN NR. 240/21.12.2015 PENTRU STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CHELTUIELI PRIVITOARE LA ACȚIUNILE DE PROTOCOL,CCOSTURILE PENTRU CONVORBIRI TELEFONICE PRECUM ȘI DOTAREA CU AUTOVEHICULE DIN PARCUL AUTO AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN PRECUM ȘI AL INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
1631.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII,PPRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,AAT ADMINISTRATIV ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA,PPIAȚA 1 DECEMBRIE 1918,NNR.7,EET.1,JJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,A CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN.
1731.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII,PPRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,AAT ADMINISTRATIV ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA,PPIAȚA 1 DECEMBRIE 1918,NNR.7,EET.II,JJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,A CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN.
1831.01.2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.177/2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII,PPRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU DIN IMOBILUL SITUAT ADMINISTRATIV IN MUNICIPIUL REȘIȚA,SSTR.CPT. SMARANDA ION (FOSTA STR. LUPACULUI,NNR.2) -FOSTA UM 01929,JJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,AAFLAT IN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN.
1931.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REŢELEI DE ŞCOLARIZARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN,PPENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020.
2031.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI SPAȚIU DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT ÎN REȘIȚA,PPIAȚA 1 DECEMBRIE 1918,NNR.7,EET.1,AAFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN,ÎÎN FAVOAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ INTERCOM DEȘEURI CARAȘ-SEVERIN.
2131.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU IN VEDEREA EXERCITĂRII/NEEXERCITĂRII DREPTULUI DE PREFERINȚĂ AL ASOCIATULUI CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ- SEVERIN LA ACHIZIȚIONAREA (CUMPĂRAREA) PĂRȚILOR SOCIALE DEȚINUTE DE ASOCIATUL CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ ÎN CADRUL SOCIETĂȚII SC SCHILIFT SRL.
2231.01.2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN NR.39/27.02.2014 PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE REALIZAT PRIN CURSE REGULATE PENTRU TRASEELE DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN,PPENTRU PERIOADA 01.01.2014-30.06.2019,CCU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
2331.01.2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN NR. 41/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL " MODERNIZARE DJ 680A,MMACIOVA – CIUTA – OBREJA (DN 68),KKM 12+000 – 19+451,337",CCU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
2431.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GRAFICULUI DE LUCRĂRI DE REABILITARE,MEAN CARAŞ-SEVERIN PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ,ÎÎN ANUL 2019 – LUCRĂRI ÎN CONTINUARE.
2531.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN PENTRU ANUL 2019.
2631.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DE CĂTRE JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,PPRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN,AEEMPȚIUNE LA VÂNZAREA IMOBILULUI ”CASA CRĂCIUN” AZI LOCUINȚE,SSITUAT ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA,SSTR. LAMINOARELOR NR.8,JJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.
2731.01.2019HOTĂRÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DE CĂTRE JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN,PPRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN,AUNEI PĂRȚI DIN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC ”CASA OFICIALI UDR,AAZI LOCUINȚE”,SSITUAT ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA,SSTR. TRAIAN LALESCU NR 28,AAP.9,JJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN.
2828.02.2019 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIEI FINANCIAR - CONTABILE ANUALE A JUDEȚULUI CARAŞ-SEVERIN,PPE ANUL 2018.
2928.02.2019HOTĂRÂRE DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN NR.14/31.01.2019 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR 2018,PPENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,PPE ANUL 2019.
3028.02.2019HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI PERSOANELE VÂRSTNICE INSTITUȚIONALIZATE ÎN CADRUL ENTITĂȚILOR DE PROFIL DIN CADRUL/SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN PENTRU ANUL 2019