Autorizatii de Construire - 2020Nr.
A.C.
Data eliberariBeneficiarDenumire lucrareAmplasamentValabilitate (durata executiei)
1102/09/2020CIMPOCA NICOLAECONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN Fs Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
1029/07/2020SC ROMPROFIX SRLREALIZARE ACCES PENTRU OBIECTIVUL HALA CU FUNCTIUNI DE DEPOZITARE, COMERT, SERVICII, ANEXE TEHNICE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE LOCURI PARCARE Lunca Grofului Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
923/07/2020COMUNA BUCHINMODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA POIANA SI SECTOR DE DRUM COMUNAL DC 13, COMUNA BUCHIN, JUDETUL CARAȘ-SEVERIN Strazi Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
823/06/2020SC BENNING POWER ELECTRONICS EXTINDERE HALA 1 SI 2 Lunca Grofului Nr. 4 Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
712/06/2020SC EMILIANO VEST SRLAMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXCAVAREA AGREGATELOR MINERALE IN PERIMETRUL ZAVOI-BUCHIN Fs Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
628/05/2020RCS&RDS S.A.CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE IN LOCALITATEA POIANA - CS 20684 Fs Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
521/02/2020DUGALIA BAUER DENIS DANCONSTRUIRE CASA FAMILIALA LEMN - PUNERE IN LEGALITATE Fs Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
521/02/2020DUGALIA BAUER DENIS DANCONSTRUIRE CASA FAMILIALA LEMN - PUNERE IN LEGALITATE Fs Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
421/02/2020RCS&RDS S.A.CONSTRUIRE RETEA TEHNICO-EDILITARA PENTRU FURNIZARE DE SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU, INTERNET SI TELEFONIE IN LOCALITATEA POIANA Intravilan/Extravilan Poiana Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
321/02/2020RCS&RDS S.A.CONSTRUIRE RETEA TEHNICO-EDILITARA PENTRU FURNIZARE DE SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU, INTERNET SI TELEFONIE IN LOCALITATEA PRISIAN Intravilan/Extravilan Prisian Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
221/02/2020RCS&RDS SACONSTRUIRE RETEA TEHNICO-EDILITARA PENTRU FURNIZARE DE SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU, INTERNET SI TELEFONIE IN LOCALITATEA VALEA TIMISULUI Intravilan/Extravilan Valea Timisului Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni
121/02/2020RCS&RDS S.A.CONSTRUIRE RETEA TEHNICO-EDILITARA PENTRU FURNIZARE DE SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU, INTERNET SI TELEFONIE IN LOCALITATEA BUCHIN Intravilan/Extravilan Buchin Nr. Fn Bl. - Sc. - Et. - Ap. - 12 Luni