Certificate de Urbanism - 2020Nr.
Cert.
Data
eliberarii
SolicitantAdresa unde se executaDen. Lucrarii
1709/10/2020BOLOLOI ROMANIȚA MARIAStrada - bl. - sc. - et. - ap. - RECONSTRUIRE ȘI MODIFICARE EXTERIOARA PARȚIALĂ A CORPULUI C1 ȘI RENOVARE FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, LOCALITATEA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN- intrare în legalitate
1605/10/2020E-DISTRUBUȚIE BANAT SE prin Ciobanu Nicolae Stelian DUPĂ ZAGRADE - BIGAR nr. EXTRAVILAN bl. - sc. - et. - ap. - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ OSSD, POPAS TURISTIC ZONA BIGĂR BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
1531/08/2020GHIMBIR MARIUS NICOLAETarlaua extravilan în Tisovița nr. tala 63 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE MINISAT DE VACANȚĂ, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVRIN
1403/08/2020COMUNA BOZOVICI prin primar STOICU ADRIAN SERGIU,Strada Tudor Vladimirescu nr. 1A bl. - sc. - et. - ap. - Lucrării de construire: SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ, LOCALITATEA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN.
1330/07/2020COMUNA BOZOVICI prin primar STOICU ADRIAN SERGIU, DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI nr. intravilan bl. - sc. - et. - ap. - REFACERE CAROSABIL , RIGOLE ŞI TROTUARE CALAMITATE ÎN LOCALITATEA BOZOVICI ȘI PRILIPEȚ, JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN
1228/07/2020DRĂGILĂ NICOLAE INTEPRRINDERE INDIVIDUALĂ.Strada - nr. 71 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE PLATFORMĂ STOCARE GUNOI, SAT PRILIPEȚ, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
1108/07/2020COMUNA BOZOVICI prin primar STOICU ADRIAN SERGIU, După Zăgrade Bigăr bl. - sc. - et. - ap. - ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR- CONSTRUIRE PASARELĂ CASCADA BIGĂR ȘI AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN.
1002/07/2020Sîrbu Marius Remus I.I. prin Sîrbu Marius RemusParcela LUNCA ȘTIUBEIULUI nr. extrav. bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI ANIMALE, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN.
924/06/2020SURULESCU IOSIFTarlaua ALBEȘCA ( Pe Vale) nr. EXTRAVILAN bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUCȚIE ÎN EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN IN LOCALITATEA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
812/06/2020ȘUTA MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂParcela OGĂȘELE nr. extravilan bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRURE PLATFORMĂ STOCARE GUNOI GRAJDI, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN.
711/06/2020COMUNA BOZOVICI prin primar STOICU ADRIAN SERGIU, - nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN
604/06/2020LOGOȘ NICUȘOR-IONEL INTEPRINDERE INDIVIDUALĂ prin LOGOȘ NICUȘOR-IONELParcela Dealul Lighidia nr. extravilan bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI ANIMALE, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVER
527/05/2020 AȘEZĂMÂNT MONAHAL SOCIAL-ȚARA ALMĂJUL-EPISCOPIA CARANSEBEȘULUI Parcela Dealul Băniei nr. 956 bl. - sc. - et. - ap. - AMENAJARE CIMITIR ÎN INCINTA, AȘEZĂMÂNT MONAHAL SOCIAL- ȚARA ALMĂJULUI, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN.
412/03/2020OBERȘTERESCU SORIN CÂTĂLIN I.I. prin OBERȘTERESCU SORIN Lăutari nr. - bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRURE PLATFORMĂ GUNOI ANIMALE, LOCALITATEA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN.
306/03/2020Sîrbu Marius Remus Întreprindere Individuală prin Sîrbu Marius RemusParcela Lunca Știubeiului nr. tarla 20.1 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI ANIMALE, comuna BOZOVICI,sat Prilipeț, județul CARAȘ SEVERIN.
214/02/2020CHERESCU DARIUS FLORIN I.I. prin CHERESCU DARIUS FLORIN Parcela LUNCA ȘTIUBEIULUI nr. tarla 5.1 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI ANIMALE, COMUNA BOZOVICI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN.
111/02/2020SC LIFE ADIAN CARE SRL prin GÎȚĂ ANATarlaua 77 nr. 660 bl. - sc. - et. - ap. - SCHIMBARE DESTINAŢIEI CONSTRUCŢIEI EXISTENTE DIN LOCUINŢĂ ÎN PENSIUNE TURISTICĂ ȘI AMENAJARE INCINTĂ PRIN CONSTRUIRE BAR, TERASĂ, VESTIARE, PISCINE ÎN LOCALITATEA BOZOVICI, JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN