Certificate de Urbanism - 2023Nr.
Cert.
Data
eliberarii
SolicitantAdresa unde se executaDen. Lucrarii
1530/10/2023COMUNA ARMENIȘ prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN EXTRAVILAN ȘI INTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA ARMENIȘ , LOCALITATEA ARMENIȘ ȘI FENEȘ , JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
1425/10/2023CHINCEA ION INTRVILAN nr. 239 bl. - sc. - et. - ap. - „REABILITAREA CLĂDIRE EXISTENTĂ , EXTINDERE CU TERASE EXTERIOARE , AMENAJARE INCINTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”
1316/10/2023COMUNA ARMENIȘ prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN EXTRAVILAN ȘI INTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - RECONSTRUCȚIE POD peste raul Timiș în localitatea ARMENIȘ , jud. Caraș-Severin (Cu preluarea tuturor avizelor/acordurilor emise în baza certificatului de urbanism nr.12 din 13.10.2021)
1229/08/2023PRIMĂRIA COMUNEI ARMENIS prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN INTRVILAN nr. 82 bl. - sc. - et. - ap. - „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLII PRIMARE , SAT SAT BĂTRÂN,NR.82, COMUNA ARMENIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”
1102/08/2023RCS&RDS S.A prin FRANȚI PAUL-LAURENȚIU EXTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - „CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI BRANȘAMENT ELECTRIC CS40921 SAT BĂTRÂN ”
1012/07/2023COMUNA ARMENIȘ prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN nr. 368 bl. - sc. - et. - ap. - „EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE PRIMĂRIE ARMENIȘ , JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”
906/07/2023PRIMĂRIA COMUNEI ARMENIS prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN INTRVILAN nr. 82 bl. - sc. - et. - ap. - „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLII PRIMARE DIN LOCALITATEA SAT BĂTRÂN, COMUNA ARMENIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”
823/06/2023GODEAN MIHAI si GODEAN ANA INTRAVILAN DN 6 nr. 420 bl. - sc. - et. - ap. - AMENAJARE SPĂLĂTORIE AUTO
724/05/2023COMUNA ARMENIȘ prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN EXTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEZLIPIRE IMOBIL CARTE FUNCIARĂ NR.31957 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10000 MP. ÎN LOT 1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 623 MP , CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ F, TEREN EXTRAVILAN ;LOT 2 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1400 MP , CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ DR ;LOT 3 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7977 MP , CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ CC +F STADION
624/05/2023COMUNA ARMENIȘ prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN EXTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - DEZLIPIRE IMOBIL CARTE FUNCIARĂ NR.32105 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 777 MP. ÎN LOT 1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 426 MP , CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ CC , TEREN INTRAVILAN ;LOT 2 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 138 MP , CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ CC ;LOT 3 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP , CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ CC
517/05/2023COMUNA ARMENIȘ prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN EXTRAVILAN nr. - bl. - sc. - et. - ap. - „CAPACITĂȚI DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE , PENTRU CONSUM PROPRIU ÎN COMUNA ARMENIȘ , JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”
402/05/2023RCS&RDS S.A prin FRANȚI PAUL-LAURENȚIU nr. - bl. - sc. - et. - ap. - „CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI BRANȘAMENT ELECTRIC SAT BĂTRÂN CS 30514 ”
325/04/2023PRIMĂRIA COMUNEI ARMENIS prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN INTRVILAN nr. 69 bl. - sc. - et. - ap. - „REABILITARE TERMICĂ A ȘCOLII DIN LOCALITATEA ARMENIȘ , COMUNA ARMENIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”
225/04/2023 PRIMĂRIA COMUNEI ARMENIS prin PRIMAR VELA IOAN CRISTIAN nr. 15 bl. - sc. - et. - ap. - „REABILITARE TERMICĂ A ȘCOLII DIN LOCALITATEA FENEȘ , COMUNA ARMENIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN ”
121/02/2023RCS&RDS S.A prin FRANȚI PAUL-LAURENȚIU nr. 147 bl. - sc. - et. - ap. - CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMINICAȚII ELECTRONICE ȘI BRANȘAMENT ELECTRIC CS 32057 SAT BĂTRÂN .