Atributii

 

Legea 215 / 2001 , art.36

(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii,  in toate problemele de interes local, cu exeptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

 - atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;

- atributii privind dezvoltarea economico -sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;

- atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;

- atributi privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;

- atributi privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern. 

Actualizat la data de: 04/07/2017

Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.